آرشیو برچسب: انتی اسکیل

  • مواد شیمیایی ضد رسوب

    مواد شیمیایی ضد رسوب – Scale Inhibitor

    رسوبات، تجمع ذرات نشست کرده می­ باشند که باعث ایجاد گرفتگی در قسمت­های مختلف از جمله پمپ، جداره­ ها، لوله­ های استخراج ، … می­ باشند که باعث کاهش جریان سیال و قطع برداشت می­گردد. روش­های زدودن رسوبات بطور کلی از دو طریق شیمیایی و مکانیکی میسر می­ گردند که با توجه به مکان رسوبات …

    ادامه  ←