آرشیو برچسب: ایزو اکتان

  • ۲-اتیل هگزانول (دو اتیل هگزانول) Di-Ethylhexanol

    دو اتیل هگزانول یا ایزو اکتان مایعی بی رنگ از خانواده الکل های نوع اول است که در آب تقریبا قابلیت حل شدن ندارد ولی در اکثر حلال های آلی بخوبی محلول می شود ، این مایع قابل اشتعال می باشد. دو اتیل هگزانول موجب تحریک ، قرمزی و درد در چشم ها و پوست …

    ادامه  ←