آرشیو برچسب: عوارض فرمالدهید

  • سدیم متا بیسولفیت (سدیم پیروسولفیت) آنتی اکسیدان E223

    پارافرمالدهید (پارافرمالدئید)- Paraformaldehyde

    ترکیبی شیمیایی است که جرم مولی آن گاز بی رنگ است و در حالت تراکم مایع زرد کمرنگ می باشد ، در واقع پارافرمالدهید حالت جامد فرمالدئید مایع است. این ماده برای سلامت مضر است و دارای خاصیت سرطان زایی بالقوه می باشد. پارافرمالدهید مصارف گوناگونی دارد : ضدعفونی کننده ، قارچ کش در صنعت …

    ادامه  ←