آرشیو برچسب: قیمت آنتی فوم

  • مواد شیمیایی ضد کف – anti fome

    مواد شیمیایی ضد کف از کف کردن و تشکیل حباب در جریان­های متلاطم، ممانعت به عمل می­آورند که در نتیجه باعث افزایش میزان کارائی برج­ها، ظرفیت واحد و میزان تولید می­گردد. همچنین مواد شیمیایی ضد کف در برج­های جذب آمین، سبب افزایش جریان خروجی از برج، کاهش مصرف آمین، پایین آمدن میزان سولفید هیدروژن و …

    ادامه  ←