آرشیو برچسب: قیمت بنزین یورو 4

  • جاذب سولفید هیدروژن

    مواد شیمیایی جاذب سولفید هیدروژن – H2S Scavanger

    آلودگی نفت خام و گاز در اثر سولفید هیدروژن ‏موجب کاهش ارزش اقتصادی و افزایش هزینه­ های پالایش می­شود. سولفید هیدروژن درصورت تنفس ‏به شدت سمی است. این ماده به آسانی از آب­های آلوده آزاد شده و در شرایط تهویه نامناسب به سرعت ‏تجمع می­ یابد. مهمترین مشکلات صنعتی در ارتباط با تولید سولفید هیدروژن …

    ادامه  ←